Vaša potovalna agencija, ki nudi ugodne počitnice, smučanje, letalske karte, potovanja, apartmaji in še mnogo več.
Letovanja
Zimovanja
Izleti
Letalske karte
Križarjenja
Plačilo na obroke - tudi do 36 obrokov

 

V turistični agenciji Carintia d.o.o. lahko uredimo kredit do 36 obrokov.

**********************************************************************************************************************************************************
Odplačevanje kredita za imetnike računa v SKB z direktno bremenitvijo,za ostale s položnico, ki jo prejmejo vsak mesec na dom.
**********************************************************************************************************************************************************
Splošno o SKB Kreditu na prodajnem mestu:

 1. Osnovne lastnosti SKB kredita na prodajnem mestu

Višina kredita je najmanj 150,00 EUR in največ 5.000,00 EUR (ali skupaj z že odobrenimi);

* kreditira se lahko do 100% vrednosti nakupa;

* predmet nakupa se kreditira samo v količinah, ki so normalne za eno gospodinjstvo (do dva tv aparata, dva računalnika, en štedilnik, eno peč ...)!

* odplačilna doba je 3 do 36mesecev;

* maksimalna višina anuitete je lahko 20,00% od zneska zadnjega mesečnega priliva iz naslova plače/pokojnine na osebni račun;

* ostali krediti ne zmanjšujejo kreditne sposobnosti;

* minimalno nakazilo na račun v zadnjem mesecu v višini najmanj 613,67 EUR

* najnižji mesečni obrok ne sme biti manjši od 20,00 EUR;

* obrestna mera je fiksna;

* zavarovanje kredita: plačilo zavarovalne premije pri zavarovalnici;

* brez potrjevanja kreditnih pol pri delodajalcu ali banki (zadnji izpisek + zadnja plačilna lista);

* ob odobritvi kreditojemalec preko POS terminala plača le strošek odobritve in zavarovanja kredita;

* za nakup po enem računu/predračunu/ponudbi/pogodbi je lahko odobren samo en SKB kredit na prodajnem mestu;

* kredit se odplačuje z direktno bremenitvijo računa kreditojemalca.

2. Kdo lahko najame SKB kredit na prodajnem mestu?

SKB kredit na prodajnem mestu lahko pridobi oseba, ki:

* je državljan Republike Slovenije s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji,

* ni mlajša od 18 let, je v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali je upokojena,

*  ima odprt osebni račun v kateri koli banki ali hranilnici v Sloveniji.

3. Dokumentacija potrebna za odobritev SKB kredita na prodajnem mestu

Osnovni dokumenti:

* osebna izkaznica ali potni list;

* davčna številka (potrdilo ali izjava);

* je stranka katere koli banke ali hranilnice v Sloveniji (imetnik osebnega računa) in ima debet kartico osebnega računa;

* debet kartica osebnega računa (številka se prične z SI56): Maestro, ali SKB VISA debit; ali Banka Koper Activa Visa Inspire.

Kartica ne sme biti študentska, za osnovni račun, poslovna, VISA elektron, predplačilna, Mastercard, Karanta.

Dokumenti za dokazilo kreditne sposobnosti:

* 1 x izpisek prometa osebnega računa (zadnji ali predzadnji – glej spodnjo razlago), ki ga banka pošlje na dom ali overjeni ustrezni izpisek iz elektronskega bančništva (datum in podpis delavca banke) ali obrazec ''Vloga za posredovanje podatkov o prilivih in odtegljajih na transakcijski račun'', ki ga izda matična banka z datumom in podpisom delavca banke;

Dokument se mora sklicevati na isto številko kot je na kartici osebnega računa!

in

* zaposleni: 1 x plačilna lista (zadnja oz. predzadnja – glej spodnjo razlago)

* upokojenci: nič, zadošča izpisek prometa!

DODATNA RAZLAGA: Vedno mora biti priložen ustrezen zadnji par dokazil (ne velja za upokojence)!

Zaposleni:

PRAVILO 1: Če je stranka v tekočem mesecu že prejela izpisek, nakazila plače pa še ne, in je na izpisku prikazan priliv prejemkov iz prejšnjega meseca, je pravilen par dokumentov:

* izpisek prejet v tem mesecu (t.j. zadnji izpisek);

* plačilna lista/potrdilo ZPIZ za prejšnji mesec (t.j. zadnja plačilna lista).

PRAVILO 2: Če je stranka v tekočem mesecu že prejela izpisek in je na njem tudi nakazilo plače za tekoči mesec, je pravilen par dokumentov:

* izpisek prejet v tem mesecu (t.j. zadnji izpisek);

* plačilna lista prejeta v tem mesecu (t.j. zadnja plačilna lista).

PRAVILO 3: Če je stranka v tekočem mesecu (velja samo do 15. v mesecu) izpiska še ni prejela, nakazila plače pa tudi ne, je pravilen par dokumentov:

* izpisek za prejšnji mesec (t.j. zadnji prejeti izpisek);

* plačilna lista za plačo, ki je bila prikazana na tem izpisku (t.j. zadnja ali celo predzadnja plačilna lista).

PRAVILO 4: Če je stranka v tekočem mesecu izpiska še ni prejela, nakazana pa je že bila plača, je pravilen par dokumentov:

* izpisek za prejšnji mesec (t.j. zadnji prejeti izpisek);

* plačilna lista za plačo, ki je bila prikazana na tem izpisku (t.j. predzadnja plačilna lista).

Upokojenci: Zadošča izpisek prometa na TRR.

4. Kriteriji za izračun kreditne sposobnosti

Minimalni pogoji:

· minimalno nakazilo na račun v zadnjem mesecu v višini 604,35 EUR

zaposleni

·  redno delo  · porodniški dopust ·očetovski dopust · upokojenci

· dovoljeni % obremenitve prihodkov je 20% zadnjega priliva na račun iz naslova plače / porodniške / pokojnine

· Ostali krediti se ne upoštevajo / odštevajo čeprav so navedeni na plačilni listi / potrdilu ZPIZ ali izpisku!

5. Skupna izpostava kreditojemalca do banke iz naslova SKB kredita na prodajnem mestu

 minimalno nakazilo na račun v zadnjem mesecu v višini 603,32 EUR zaposleni

* redno delo

Upošteva se plača + nadomestilo za prehrano + nadomestilo za prevoz na delo.

Ne upošteva se:

a.) kilometrina, če je nakazana ločeno do plače;

b.) stimulacija, če je nakazana ločeno od plače

Znesek nakazila napisan na plačilni listi mora biti enak znesku ali seštevku nakazil na transakcijskem računu!

* porodniški dopust : V primeru, da ni za celotni mesec (ob pričetku ali koncu) se nakazilo prišteje k nakazilu plače.

* očetovski dopust : Nakazilo se prišteje k nakazilu plače.

*upokojenci : Upošteva se skupni znesek nakazila na banko.

dovoljeni % obremenitve prihodkov je 20% zadnjega priliva na račun iz naslova plače / porodniške / pokojnine

Ostali krediti se ne upoštevajo / odštevajo čeprav so navedeni na plačilni listi / potrdilu ZPIZ ali izpisku!

6. Skupna izpostava kreditojemalca do banke iz naslova SKB kredita na prodajnem mestu

Znesek SKB kreditov na prodajnem mestu, ki jih ima lahko hkrati najetih kreditojemalec je 4.000 EUR. To je tudi najvišji možni znesek posameznega kredita. Najetih jih ima lahko več. V tem znesku so upoštevani tudi sedanji KNPM (odobreni po »starem«). V tem primeru se upoštevajo zneski ob odobritvi in ne trenutno stanje kredita.

 

Za podrobnosti nas pokličite : 02 824 06 03

Ostali plačilni pogoji agencije Carintia :

V turistični agenciji Carintia d.o.o. plačate

30% akontacije ob rezervaciji in stem je vaša rezervacija fiksna oziroma potrjena,

70% total plačilo pa morate poravnati 7 dni pred odhodom

(možnost obročnega brez kreditnega in obresti odplačevanja do odhoda na položnice).

Po plačilu akontacija stopijo v veljavo splošni pogoji organizatorja.

Na rezervacijo vam zaračunamo 10 eur prijavnine.

100% plačilo z rdečo posojilno Karanto in posojilno mastercard  na obroke.

Pri plačilu na obroke s kreditno kartico je prijavnina viška do 24 eur.

Za podrobnosti nas pokličite : 02 824 06 03

ali

CARINTIA Polje 5, SI-2391 Prevalje, Tel.: +386 (0)2 82 40 603, Email: carintia@siol.net